CentOS7 Üzerinde Zabbix Kurulumu

CentOS7 Üzerinde Zabbix Kurulumu

(How to install Zabbix 3.0 on CentOS7)


Merhabalar.

Sistemciler için en öncelikli işlerden biri sistemlerini sürekli takip altında tutmaktır. Bunun için ise ücretli-ücretsiz çeşitli yazılımlar kullanmak durumundayız. Bu dökümanda ise ücretsiz yazılımlardan biri olan Zabbix  kurulumunu anlatmaya çalışacağım.Kurulum sırasında yaşadığım sıkıntıları uzun uğraşlar sonucu çözümledim ve yazıda bu kısımları Not olarakekledim. Bu sebeple sadece copy/paste yapmayıp yazının tamamını okursanız sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. AKolay gelsin.


Öncelikle Zabbix 3.0 sürümünün kullanımı için gerekenleri sıralayalım;

Name Platform CPU/Memory Database Monitored hosts
Small CentOS Virtual Appliance MySQL InnoDB 100
Medium CentOS 2 CPU cores/2GB MySQL InnoDB 500
Large RedHat Enterprise Linux 4 CPU cores/8GB RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >1000
Very large RedHat Enterprise Linux 8 CPU cores/16GB Fast RAID10 MySQL InnoDB or PostgreSQL >10000

Sunucumuzu oluşturduktan sonra öncelikle CentOS 7 kurulumumuzu yapıyoruz. Bu kurulum için yararlanabileceğiniz döküman;

CentOS 7 kurulumunu linkteki dökümana göre tamamladıktan sonra sıra LAMP kurulumuna geliyor. Bunun için; http://howtosys.com/index.php/2016/10/27/lamp-kurulumu/

LAMP kulumunu sorunsuz tamamladığımıza göre artık Zabbix 3.0’ı kurabiliriz.


Zabbix kurulumu için EPEL reposunu kurmamız gerekli, base repoda bazı paketleri bulamaya biliriz. Ayrıca zabbix kendi reposunuda sistemimize kuracağız.

#yum install epel-release -y

#rpm –import http://repo.zabbix.com/RPM-GPG-KEY-ZABBIX

#rpm -Uv  http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

Not: http://repo.zabbix.com/zabbix/ adresinden güncel dosyayı temin edebilirsiniz.

Not: Gelen sorulara y tuşuna basarak onaylayın.

#yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway -y

Kurulumdan sonra öncelikle zaman diliminizi ayarlayın. Time Zone “zaman dilimi” için /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Bu kısmı yapabilmek için vi editörünü kullanabilirsiniz. Fakat komut satırında yeterince tecrübeniz yok ise WinSCP gibi yardımcı araçlardan faydalanabilirsiniz. https://winscp.net/eng/download.php

Biz vi ile devam edelim.

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Bu dosyada asağıdaki gibi php_value date.timezone kısmını Europe/Istanbul olarak duzenleyiniz.

Not: php_value date.timezone Europe/Istanbul satırı genellikle başında # ile geliyor. Eğer bunu yaşarsanız # işaretini silin.

  <IfModule mod_php5.c>

        php_value max_execution_time 300

        php_value memory_limit 128M

        php_value post_max_size 16M

        php_value upload_max_filesize 2M

        php_value max_input_time 300

        php_value date.timezone Europe/Istanbul

    </IfModule>

ve servisi yeniden başlatıyoruz.

#systemctl restart httpd

Şimdi Zabbix için gerekli olan database ayarlarını yapacağız.

Zabbix ve geri kalan ayarlar için kurulumu yapıyoruz.

#yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

Zabbix için Veritabanı kurulumunu yapalım

#mysql -u root -p

giriş yaptıktan sonra mysql komutlarını yazalım veritabanını oluşturalım ve gerekli olan kullanıcıyı veritabanına ekleyelim

Şuan yapacağımız işlem zabbixdb adında bir database oluşturmak ve bu db için kullanıcı oluşturmak. Ben kullanıcı olarakta zabbixsys kullanıcısı oluşturacağım. Şifre olarak da Howto1234 belirleyeceğim.

>create database zabbixdb character set utf8;

>grant all privileges on zabbixdb.* to ‘zabbixsys’@’localhost’ identified by ‘Howto1234’;

>flush privileges;

>exit

Şimdi şemalarımızı bu database içerisine aktarabiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu girerek zabbix için açtığımız kullanıcının şifresini girelim.

[root@zabbix ~]# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.5

[root@zabbix zabbix-server-mysql-3.0.5]# gunzip create.sql.gz

[root@zabbix zabbix-server-mysql-3.0.5]# mysql -u root -p zabbixdb < create.sql

Enter password:

[root@zabbix zabbix-server-mysql-3.0.5]# 

Not: Şema kısmında klasöre erişirken genellikle farklılıklar oluşabiliyor. Bu nedenle ilk komutta adresi yazarken sırası ile giderek TAB tuşunu kullanmanızı öneririm.

db için gerekli sql datalarını yükledik. Şimdi zabbix sunucumuzun db ile bağlantı kurabilmesi için zabbix konfigurasyon dosyasının ayarlarını yapacağız.

#vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Daha önce belirlemiş olduğumuz ayarlara göre gerekli yerlerdeki ayarların aşağıdaki gibi olması gerekiyor. Sizde bu ayarları bularak aşağıdaki gibi düzenleyiniz. Eğer bu ayarların başında # görürseniz bu karekteri siliniz;
[…]
DBName=zabbixdb
[…]
DBUser=zabbixsys
[…]
DBPassword=Howto1234
[…]

Aynı şekilde localimizi de görüntüleyebilmek için locale kurmuş olduğumuz agentı ayarlıyoruz.

#vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Bu dosyada da aşağıdaki gibi değişiklikleri yapınız. Benim local hostname Howtosys sizde sunucu kurulum sırasında belirlediğiniz hostname bu alana giriniz.
[…]
## Line 85 – Zabbix Sunucu adres ##
Server=127.0.0.1
[…]
## Line 126 – Zabbix Sunucu adres ##
ServerActive=127.0.0.1
[…]
## Line 137 – Zabbix Sunucu Hostname veya IP adresi ##
Hostname=Howtosys
[…]

Zabbix`in önermiş olduğu aşağıdaki PHP ayarlarını yapıyoruz. Değişikliği yapacağınız dosya /etc/php.ini dosyası.

#vi /etc/php.ini

Değişiklikler:

max_execution_time = 600

max_input_time = 600

memory_limit = 256M

post_max_size = 32M

upload_max_filesize = 16M

date.timezone = Europe/Istanbul

Şimdi firewall kurallarımızı elememiz gerekiyor. Bu durumda agent ve server arasındaki iletişim için gereken portları açıyoruz.

#firewall-cmd –permanent –add-port=10050/tcp

#firewall-cmd –permanent –add-port=10051/tcp

#systemctl restart firewalld

Selinux defaultta enable geliyor. Disable etmek için

#vi etc/selinux/config

içerisinde SELINUX=enforcing kısmını SELINUX=disabled yapın.

Console üzerindeki ayarlarımız burada son buluyor. Son olarak servislerimizin her açılışta düzgünce açılması için gerekli komutları yazacağız. Burada enable reboot sonrası sistemin otomatik olarak başlamasını restart şuan için servisin yeniden başlamasını start şuan çalışmasını sağlamak içindir.

#systemctl start zabbix-server

#systemctl start zabbix-agent

#systemctl restart httpd

#systemctl restart mariadb

#systemctl enable zabbix-server

#systemctl enable zabbix-agent

Zabbix 3.0 kurulumumuzu tamamladık. Artık arayüz ayarlarımızı yapabiliriz. Bunun için sayfadaki şu yazıdan destek alabilirsiniz; http://howtosys.com/index.php/2016/12/29/zabbix-server-3-0-arayuz-kurulumu/

Kaynak : http://howtosys.com/index.php/2016/10/30/zabbix-kurulumu/

Hazırlayan :  Rıza KEKLİK

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.